In the following you will find out details about each of our courses.

 

Oferta Cursurilor de Perfecţionare pentru 2014

 

 

LUNA

CURS[2]

FORMATORI[1]

 

LOC

DESFĂŞURARE

 

PUNCTE PROFESIONALE/

PREŢ ESTIMATIV (lei)

OBSERVAŢII

FEB. 2014

Medierea în materia dreptului familiei

Aspecte teoretice şi practice

Fănuţa Lişman  Bucureşti

12/

400

Minim12 participanţi
MAR.2014

Comunicarea în şedinţa de mediere

– maxim 12 participanţi –

Adrian Bădilă Smaranda Duşa-Gruia*  Bucureşti

12/

450

Maxim12 participanţi
APR.2014

Medierea în cauze penale

 

Ana Balan Bucureşti

9/

400

Minim12 participanţi

Organizarea şi evidenţa contabilă şi fiscală a formelor de exercitare a profesiei de mediator

Adrian Bădilă Constantin Rotaru* Bucureşti

6/

300

Minim 12 participanţi
MAI 2014

Facilitarea

Adrian BădilăFănuţa Lişman Bucureşti

12/

400

Minim12 participanţi
IUN.2014

Procedura medierii;

Aspecte teoretice şi aplicaţii practice;

Dezvoltarea şi menţinerea interesului părţilor pentru mediere

Fănuţa LişmanAna Balan Bucureşti

12/

400

 

Minim12 participanţi
IUL. 2014

Medierea în domeniul protecţiei mediului

Adrian BădilăLavinia Andrei*  Constanţa

30/

1000

Minim12 participanţi
AUG.2014

Medierea în materia dreptului familiei

Aspecte teoretice şi practice

Fănuţa Lişman Ana Balan Bucureşti

12/

400

Minim12 participanţi
SEP. 2014

Medierea în cauze penale

 

Ana Balan Bucureşti

9/

400

Minim12 participanţi

Comunicarea în şedinţa de mediere

– maxim 12 participanţi –

Adrian Bădilă Smaranda Duşa-Gruia* Bucureşti

12/

450

Minim 12 participanţi
OCT. 2014

Organizarea şi evidenţa contabilă şi fiscală a formelor de exercitare a profesiei de mediator

Adrian Bădilă Constantin Rotaru* Bucureşti

6/

300

Minim 12 participanţi
NOI. 2014

Procedura medierii;

Aspecte teoretice şi aplicaţii practice;

Dezvoltarea şi menţinerea interesului părţilor pentru mediere

Fănuţa Lişman Ana Balan Bucureşti

12/

400

Minim12 participanţi

Comunicarea în şedinţa de mediere

Adrian Bădilă Smaranda Duşa-Gruia* Bucureşti

12/

450

Minim12 participanţi

 


[1]* – Persoana resursă
[2] – Numărum minim de participanţi pentru o grupă este de 12

 

SC ALMARO TRAINING oferă cursuri „in house”, particularizate pentru client, pentru grupe de cel puţin 12 – 14 persoane.

Ne puteţi contacta pentru oricare dintre aceste cursuri sau un plan compus din acestea, pentru a va putea oferi mai multe amănunte sau consulnaţă în ceea ce priveşte cea mai bună alegere pentru dumneavoastră.

Teme:

–       Planificare strategică;

–       Schimbări climatice;

–       Pachetul energie şi schimbări climatice al Uniunii Europene;

–       Leadership;

–       Managementul carierei;

–       Managementul conflictelor;

–       Conflict management System Design;

–       Administraţie publică;

–       Politici publice;

–       Managementul serviciilor publice;

–       Advocacy şi lobby;

–       Transparenţă decizională;

–       Etica în administraţie;

–       Managementul resurselor umane;

–       Comunicare;

     Managementul proiectelor.

 


“Părţile au nevoie de la mediatori de mai mult decât un proces: ele au nevoie de înţelegere, implicare, creativitate, energie, înţelepciune, gândire strategică,
răbdare, încurajare, umor, curaj şi o mulţime de alte calităţi care nu sunt legate numai de procesul tehnic sau de conţinut.”

(Bernard Mayer 2004)

Conflictul este o realitate comună tuturor societăţilor. Preocuparea de a rezolva disputele prin intervenţii cât mai eficiente şi cu rezultate cât mai durabile pentru părţile implicate este însă de dată mai recentă.

Ca formă alternativă la instanţa juridică, medierea a început să fie utilizată pe scară largă începând cu anii 80 în Statele Unite ale Americii, ulterior în Canada, iar în Europa abia după 1996. Este vorba de medierea structurată, cea care parcurge anumiţi paşi distincţi în modul de asistare a dialogului dintre părţile aflate în dispută.

Utilizarea dialogului în rezolvarea conflictelor a condus în anii ’80 la definirea unui nou domeniu, anume Alternative de Rezolvare a Disputelor, care include mijloace şi tehnici consensuale ca negocierea, facilitarea şi medierea.

La 22 mai 2006 a fost publicat în Monitorul Oficial Legea nr. 192/2006, privind medierea şi organizarea profesiei de mediator. Această lege clarifică pentru prima oară locul medierii în sistemul de rezolvare a disputelor/conflictelor, rolul şi obligaţiile mediatorului în rezolvarea unui conflict, cum se poate apela la servicul de mediere şi cine poate fi mediator.

Cursul de formare iniţială a mediatorilor este avizat de Consiliul de Mediere prin Hot. nr. 2668/2011 în conformitate cu dispoziţile Legii nr. 192/2006 actualizată, privind medierea şi organizarea profesiei de mediator şi a Standardului de formare a mediatorului. Acest curs este acreditat şi de Ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice şi Ministrul Educaţiei Naţionale prin Autorizaţia de Furnizor de Formare Profesională a Adulţilor seria B, nr. 0004938 / 2011.

Cursul are o durată de 14 zile (84 ore), iar absolvirea examenului permite cursanţilor să se autorizeze în profesia de mediator de către Consiliul de Mediere

Participanţi (grup ţintă): cursul se adresează persoanelor cu studii superioare care doresc să se autorizeze în profesia de mediator, sau a celor care urmăresc dezvoltarea personală.

Tematica abordată:
•Conflictul şi alternative de rezolvare a disputelor
o Teoria şi analiza conflictelor
o Alternative de rezolvare a disputelor
•Teoria şi practica medierii
o Cadrul legislativ în domeniul medierii
o Teoria şi practica medierii
•Procesul de mediere
o Procesul de mediere
o Tehnici de mediere
•Mediatorul autorizat
o Competenţe ale mediatorului
o Etica mediatorului
o Organizarea activităţii mediatorilor
o Managementul conflictelor

Cursul de formare iniţială a mediatorilor se finalizează cu examen de absolvire organizat in maxim 30 de zile de la finalizarea cursului.

Cursul este susţinut de Adrian Bădilă și/sau Ana Bălan și/sau Fănuţa Lișman – mediatori şi formatori autorizaţi de Consiliul de Mediere.

Adrian Bădilă – Mediator, formator principal şi consultant internaţional, expert în managementul conflictelor. Are experienţă de mediator din 1999, a absolvit cursul de formare a mediatorilor organizat de Fundaţia pentru Schimbări Democratice şi Canadian International Institute for Applied Negotiation în perioada 1997 – 1999. Co-autor al Strategiei de dezvoltare a profesiei de mediator în România pentru perioada 2008 – 2013 în coordonarea Consiliului de Mediere. Lucrează de peste 18 ani ca formator şi de peste 13 ani ca şi consultant internaţional în domeniile managementul conflictelor, dezvoltare durabilă şi administraţie publică. Pentru mai multe detalii puteţi citi aici întregul bios al echipei noastre, inclusiv al lui Adrian Bădilă.

Ana Bălan – Mediator, formator, consultant şi cadru universitar.
Este certificată ca formator de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, în urma absolvirii cursurilor organizate de către Institutul Român de Training şi ca mediator de către Consiliul de Mediere, după absolvirea cursului de iniţiere în mediere organizat de Fundaţia pentru Schimbări Democratice (2009).
De profesie jurist, absolventă a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti (1990), a obţinut titlul de doctor în drept la Academia Română, Institutul de Cercetări Juridice. Este cadru didactic asociat la Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, titular al disciplinelor de master „Organizarea profesiei de mediator. Etica în mediere” şi „Procesul de mediere: etape, tehnici şi abilităţi de comunicare” ”(2010-prezent). Pentru mai multe detalii puteţi citi aici întregul bios al echipei noastre, inclusiv al Anei Bălan.

Fănuţa Lișman – Mediator, formator, cadru didactic, jurist.
Este mediator autorizat din 2009, în urma absolvirii cursului de formare mediatori organizat de SC Human Toolkit SRL. (2009), este formator autorizat de Consiliul de Mediere si de către Consiliul Naţional de Formare a Adulţilor – CNFPA.
Absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Specializare Drept
Masterat în Carieră judiciară – Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir și absolventă a Facultăţii de Teologie, Secţia Asistenţă Socială – Universitatea Bucureşti.
Autor de carte “Medierea în procesul civil”, Editura Universitară, 2011. Pentru mai multe detalii puteţi citi aici întregul bios al echipei noastre, inclusiv al Fănuţei Lişman.

Cursul a fost realizat pe baza experienţei acumulate în perioada 1997 – 2011 prin colaborarea cu Fundaţia pentru Schimbări Democratice.

În preţul cursului se asigură suportul de curs, prestaţia formatorilor, logistica necesară şi pauzele de cafea.
Participarea la examenul de absolvire nu presupune costuri în plus pentru participanţi, dar este condiţionată de prezenţa la cel puţin 90% din durata totală a programului; fiecare participant încheie cîte un contract de formare profesională cu ALMARO Training.

Orice lucru trebuie explicat în cel mai simplu mod posibil, dar nu mai simplu decât atât

                                                         Albert Einstein

“ART. 50(1) Medierea se bazează pe cooperarea părţilor şi utilizarea, de către mediator, a unor metode şi tehnici specifice, bazate pe comunicare şi negociere.(2) Metodele şi tehnicile utilizate de către mediator trebuie să servească exclusiv intereselor legitime şi obiectivelor urmărite de părţile aflate în conflict.”

Legea nr. 192/2006 actualizată,

privind medierea şi organizarea profesiei de mediator

Cursul de perfecţionare “Comunicarea în ședinţa de mediere”organizat de ALMARO Training este autorizat de Consiliul  de Mediere prin Hot. nr. 4356/2013 (iniţial avizat de Consiliul de Mediere prin Hot. Nr. 1629/2011)  în conformitate  cu dispoziţile Legii nr. 192/2006 actualizată, privind medierea şi organizarea profesiei de mediator şi a Standardului de formare a mediatorului. Acest curs este acreditat şi de  Ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice şi Ministrul Educaţiei Naţionale prin Autorizaţia de Furnizor de Formare Profesională a Adulţilor seria B, nr. 0004979 / 2011.

Cursul are o durată de 2 zile (12 ore) de formare profesională continuă (12 puncte profesionale profesionale pentru mediatori ).

Participanţi (grup ţintă): cursul se adresează mediatorilor autorizaţi, sau absolvenţilor de studii de formare mediatori care doresc să se perfecţioneze.

Tematica abordată:

 • Abilităţi de comunicare în mediere
 • Ședinţa de mediere (simulări mediere ‐ filmate)
 • Evaluare individuală abilităţi de comunicare în mediere
 • Dezvoltarea profesiei de mediator în România

Cursul se bazează pe sistemul învăţării experienţiale şi este susţinut de formatori cu vastă experianţă în formare şi mediere: Adrian Bădilă, Ana Bălan și Smaranda Duşa-Gruia

În preţul cursului se asigură suportul de curs, prestaţia formatorilor şi pauzele de cafea.

„ART. 27(1) Fiecare mediator are dreptul să aplice un model propriu de organizare a procedurii de mediere, cu respectarea dispoziţiilor şi principiilor statuate în prezenta lege.”

Legea nr. 192/2006 actualizată,

privind medierea şi organizarea profesiei de mediator

Cursul de perfecţionare “Procedura medierii;Aspecte teoretice și aplicaţii practice;Dezvoltarea şi menţinerea interesului părţilor pentru mediere”  organizat de ALMARO Training este autorizat de Consiliul  de Mediere prin Hot. nr. 4357/2013  în conformitate  cu dispoziţile Legii nr. 192/2006 actualizată, privind medierea şi organizarea profesiei de mediator şi a Standardului de formare a mediatorului.

Cursul are o durată de 2 zile (12 ore) de formare profesională continuă (12 puncte profesionale profesionale pentru mediatori ).

Participanţi (grup ţintă): cursul se adresează mediatorilor autorizaţi, sau absolvenţilor de studii de formare mediatori care doresc să se perfecţioneze.

Tematica abordată:

 • Cadrul legislativ privind medierea
 • Informarea obligatorie – limite
 • Procedura prealabilă a medierii
 • Contractul de mediere
 • Acordul de mediere
 • Închiderea procedurii de mediere

Cursul este conceput de Fănuţa Lișman, Ana Bălan și Adrian Bădilă – echipa de formatori alcătuită din mediatori care au atât o contribuţie teoretică la identificarea şi aprofundarea cunoştinţelor procedurale/juridice specifice medierii, prin publicarea de cărţi şi articole în reviste de specialitate, cât şi o vastă experienţă practică.

În preţul cursului se asigură suportul de curs, prestaţia formatorilor şi pauzele de cafea.

Facilitarea – o a treia parte neutră asistă părţile să-şi negocieze un acord, punând accent în primul rând pe modul în care acest lucru se derulează, părţile în dispută fiind legate prin relaţia lor.Este cea mai simplă formă de negociere asistată ce presupune implicarea unui facilitator ce se concentrează pe proces, faţă de negocierea neasistată, unde părţile se concentrează pe conţinut. Facilitarea reprezintă şi un mod de a ajuta grupurile să lucreze mai bine în cadrul unor întâlniri.Facilitatorul asigură desfăşurarea procesului şi foloseste diverse tehnici pe măsură ce procesul prin care părţile aflate în disputa conlucrează eficient în vederea îmbunătăţirii întregii relaţii şi rezolvării sustenabile a acestei dispute în particular.

Cursul de perfecţionare “Facilitarea” organizat de ALMARO Training este autorizat de Consiliul de Mediere prin Hot. nr. 4358/2013 (initial avizat de  Consiliul de Mediere prin Hot. nr. 1911 /2011) în conformitate  cu dispoziţile Legii nr. 192/2006 actualizată, privind medierea şi organizarea profesiei de mediator şi a Standardului de formare a mediatorului.

Cursul are o durată de 2 zile (12 ore) de formare profesională continuă (12 puncte profesionale profesionale pentru mediatori ).

Participanţi (grup ţintă): cursul se adresează mediatorilor autorizaţi, sau absolvenţilor de studii de formare mediatori care doresc să se perfecţioneze.

Tematica abordată:

 • Facilitarea – metodă alternative de rezolvare a disputelor
 • Dinamica grupurilor
 • Întâlniri eficiente
 • Leadership
 • Plan de intervenţie în rezolvarea disputelor

Cursul se bazează pe sistemul învăţării experienţiale şi este susţinut de formatori cu vastă experianţă în formare şi mediere: Adrian Bădilă și/sau Ana Bălan

În preţul cursului se asigură suportul de curs, prestaţia formatorilor şi pauzele de cafea.

„Pentru ca o pedeapsă să nu constituie un act de violenţă împotriva cetăţeanului, ea trebuie să fie esenţialmente publică, promptă, necesară, cea mai slabă dintre pedepsele aplicabile în circumstanţele date, proporţională cu delictul şi stabilită prin lege.”

     Cesare Bonesana Beccaria, Del delitti e le penne, 1764

 

Cursul de perfecţionare “Medierea în cauze penale” organizat de ALMARO Training este autorizat de Consiliul de Mediere prin Hot. nr. 4846/2013 în conformitate  cu dispoziţile Legii nr. 192/2006 actualizată, privind medierea şi organizarea profesiei de mediator şi a Standardului de formare a mediatorului.

Cursul are o durată de 1,5 zile (9 ore) de formare profesională continuă (9 puncte profesionale profesionale pentru mediatori).

Participanţi (grup ţintă): cursul se adresează mediatorilor autorizaţi care doresc să transforme în oportunităţi provocările din noul Cod penal şi Cod de procedură penală.

Tematica abordată:

 • Justiţia retributivă versus justiţia restaurativă
 • Reglementări  internaţionale privind metode alternative de rezolvare a disputelor în cazurile penale
 • Legislaţia naţională  privind medierea în cauze penale
 • Aspecte specifice medierii în cauze penale
 • Efectele acordului de mediere
 • Instituţii implicate în soluţionarea cauzelor penale

Cursul este susţinut de mediator Ana Bălan, formator principal autorizat de Consiliul de Mediere, expert şi consultant în proiecte naţionale şi internaţionale privind dezvoltarea justiţiei restaurative.

În preţul cursului se asigură suportul de curs, prestaţia formatorilor şi pauzele de cafea.

Aspectele teoretice abordate în cadrul cursului ţin cont de noile reglementari in materia dreptului familiei (e.g. Noul Cod civil, Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului) precum si de dispozitiile legale ce aduc modificari Legii 192/2006. Abordarea tematicii anuntate se va face din dublă perspectivă, teoretică și practică, prin prisma experienţelor acumulate în cadrul biroului de mediator.

 

Cursul de perfecţionare “Medierea în materia dreptului familiei; Aspecte teoretice și practice” organizat de ALMARO Training este autorizat de Consiliul de Mediere prin Hot. nr. 4847/2013 (initial avizat de  Consiliul de Mediere prin Hot. nr. 1911 /2011) în conformitate  cu dispoziţile Legii nr. 192/2006 actualizată, privind medierea şi organizarea profesiei de mediator şi a Standardului de formare a mediatorului.

 

Cursul are o durată de 2 zile (12 ore) de formare profesională continuă (12 puncte profesionale profesionale pentru mediatori).

 

Participanţi (grup ţintă): cursul se adresează mediatorilor autorizaţi și oferă atât posibilitatea dobândirii de noi cunoștinţe în domeniul familiei, cât și dezvoltarea abilităţilor de mediator în procedura medierii cauzelor de divorţ, cu sau fără minori, fără a se limita numai la acestea.

 

Tematica abordată:

 • Medierea în cauzele de dreptul familiei
 • Familia, căsătoria, divorţul
 • Interesul superior al copilului și Planul parental
 • Autoritatea parintească
 • Acordul de mediere
 • Partajul bunurilor comune

 

Cursul este conceput de Fănuţa Lișman, Ana Bălan și Adrian Bădilă – echipa de formatori alcătuită din mediatori care au atât o contribuţie teoretică la identificarea şi aprofundarea cunoştinţelor procedurale/juridice specifice medierii din domeniul familiei, prin publicarea de cărţi şi articole în reviste de specialitate, cât şi o vastă experienţă practică.

În preţul cursului se asigură suportul de curs, prestaţia formatorilor şi pauzele de cafea.

Managementul conflictelor de mediu reprezintă un domeniu interdisciplinar ce se adresează controverselor relaţionate în principal cu mediul, accesul la resurse naturale, dezvoltarea economică şi utilizarea terenurilor. Conflictele de mediu sunt în general complexe, puternic polarizate, administraţia tinzând să se concentreze pe reguli, roluri şi responsabilităţi, iar publicul reacţionând la conflicte din perspective şi circumstanţe variate, functie de percepţia pe care o are asupra problemei.Problemele de mediu sunt dintre cele mai solicitante domenii de conflict din lumea modernă, iar rezolvarea alternativă a conflictelor (inclusiv medierea) reprezintă instrumente des utilizate pentru identificarea soluţiilor. Este un proces atractiv deoarece permite ca rezolvarea problemelor să fie făcută la nivele de complexitate care nu sunt întotdeauna asigurate în abordările stricte de reglementare.

 

Cursul de perfecţionare “Medierea în domeniul protecţiei mediului” organizat de ALMARO Training este autorizat de Consiliul  de Mediere prin Hot. nr. 5317/2013 (iniţial avizat de Consiliul de Mediere prin Hot. Nr. 1431/2009)  în conformitate  cu dispoziţile Legii nr. 192/2006 actualizată, privind medierea şi organizarea profesiei de mediator şi a Standardului de formare a mediatorului.

 

Cursul are o durată de 5 zile (30 ore) de formare profesională continuă (30 puncte profesionale profesionale pentru mediatori).

 

Participanţi (grup ţintă): cursul se adresează mediatorilor autorizaţi, sau persoanelor cu studii superioare care urmăresc dezvoltarea personală în domeniu.

 

Tematica abordată:

 • Cadrul legal privind medierea
 • Dezvoltarea durabilă
 • Alternative de rezolvare a disputelor
 • Schimbările climatice şi conflictul
 • Managmentul conflictelor de mediu
  • Analiza de conflict
  • Plan de intervenţie
  • Rezolvare
  • Construirea consensului

 

Cursul este susţinut de Adrian Bădilă link cv AB și Lavinia Andrei link cv LA.

 

În preţul cursului se asigură suportul de curs, prestaţia formatorilor şi pauzele de cafea.

Cursul de perfecţionare “Organizarea şi evidenţa contabilă şi fiscală a formelor de exercitare a profesiei de mediator” organizat de ALMARO Training este autorizat de Consiliul de Mediere prin Hot. nr. 5318/2013  în conformitate  cu dispoziţile Legii nr. 192/2006 actualizată, privind medierea şi organizarea profesiei de mediator şi a Standardului de formare a mediatorului.

Cursul are o durată de 6 ore de formare profesională continuă (6 puncte profesionale profesionale pentru mediatori ).

Participanţi (grup ţintă): cursul se adresează în principal mediatorilor autorizaţi

Tematica abordată:

 • Forme de exercitare  a profesiei de mediator
 • Organizarea economică a profesiei de mediator
 • Evidenţa contabilă
 • Obligaţii fiscale

Cursul este susţinut de Constantin Rotaru  şi Adrian Bădilă.

În preţul cursului se asigură suportul de curs, prestaţia formatorilor şi pauzele de cafea.

Planificarea strategică reprezintă efortul organizat de luare a deciziilor fundamentale şi de planificare a acţiunilor unei organizaţii, comuniăţi,  pentru ca aceasta să identifice şi să urmeze misiunea utilizând un set de valori.

 

Planificarea strategică este un proces:

strategic (implică pregătirea celui mai bun drum pentru a răspunde mediului de operare al organizaţiei);

planificat (implică stabilirea unor ţinte şi elaborarea unui mod de abordare a acestor ţinte);

disciplinat (implică o anumită ordine şi un set de reguli pentru a păstra procesul focalizat şi productiv)

Cursul Planificare strategică are o durată de 3 – 7 zile.

Temele principale ale cursului:

 • Procesul VMOSA (viziune, misiune, obiective, strategii, planuri de acţiune);
 • Model de planificare strategică;
 • Analiza SWOT;
 • Analiza părţilor interesate;
 • Dezvoltare organizaţională/comunitară.

Cursul este susţinut de Lavinia Andrei şi Adrian Bădilă.

În preţul cursului se asigură suportul de curs, prestaţia formatorilor şi pauzele de cafea.

Un lider bun asigură conducerea grupului cu ajutorul membrilor acestuia; el lucrează cu ceilalţi membri ai grupului pentru a îndeplini sarcina, a construi echipa şi a satisface nevoile individuale ale oamenilor. Modurile în care se poate realiza acest lucru sunt atât de multe şi variate încât nu pot fi prescrise, dar un lider care nu pune accentul pe reacţiile grupului în aceste trei domenii nu merită acest titlu. Arta conducerii eficiente constă în a asigura concordanţa între ţelurile personale şi cele ale organizaţiei, astfel încât ambele să poată fi atinse simultan.

 

Cursul Leadership este un curs cu o durată de 3 – 7 zile .

Temele principale ale cursului:

•        Dinamica grupurilor

•        Inteligenţa emoţională;

•        Teoria icebergului;

•        Leadership vs management;

•        Dezvolatarea grupurilor.

 

Formatori:

•        Adrian Bădilă – Preşedinte, ALMARO Training;

•        Dana Nicolescu – Preşedinte, Opportunity Associates – România;