Conflict management for sustainable development

Conceptul cheie care face legatura indisolubilă între managementul conflictelor şi dezvoltarea durabilă este CONSTRUIREA CONSENSULUI

Managementul conflictelor bazat pe cei trei piloni de bază – prevenirea, analiza şi respectiv rezolvarea conflictelor, poate contribui substanţial la dezvoltarea durabilă, bazată pe alţi trei piloni de bază – dezvoltarea economică, social/culturală şi ecologică.

Sunt de menţionat două documente strategice cu referire la dezvoltarea durabilă şi respectiv cultura păcii, mult prea actuale ca sa nu înţelegem mizele reale cu impact de la nivel global, până la nivel individual:

Carta Pamantului 1992

“… Provocările viitoare
Alegerea este a noastră: formarea unei alianţe globale pentru protejarea Pământului şi a urmaşilor noştri, ori riscul propriei noastre distrugeri şi a diversităţii vieţii. Sunt necesare schimbări fundamentale în valorile, instituţiile şi modul nostru de viaţă. Trebuie să înţelegem că, odată ce necesităţile de bază au fost împlinite, dezvoltarea omenirii înseamnă în principal a trăi mai mult, nu a avea mai mult. Avem cunoştinţele şi tehnologia pentru a satisface toţi locuitorii Terrei şi a reduce impactul nostru asupra mediului. Emergenţa unei societăţi civile globale crează noi oportunităţi pentru a construi o lume mai democratică şi umană.
Provocările noastre de mediu, economice, politice, sociale şi spirituale sunt interconectate şi împreună putem crea soluţii integrate….” Declaraţia de la Rio cu privire la mediu şi dezvoltare – Conferinţa Mondială a ONU pentru Mediu şi Dezvoltare, Rio de Janeiro,3-14 iunie 1992

Cultura păcii 2000

“Cultura Păcii reprezintă valorile, atitudinile şi formele de comportament care reflectă respectul pentru viaţă, pentru fiinţele umane şi demnitatea lor şi pentru drepturile omului, respingerea violenţei sub toate formele ei şi aderarea la principiile libertăţii, dreptăţii, solidarităţii, toleranţei şi înţelegerii dintre popoare şi între grupuri şi indivizi.
Pentru a putea, noi şi generaţiile viitoare, să culegem roadele acestei culturi a păcii, trebuie :
• să încurajăm educaţia pentru pace, drepturile omului şi democraţie, toleranţă şi înţelegere internaţională;
• să protejăm şi să respectăm drepturile omului, fără excepţie, şi să luptăm împotriva oricărei forme de discriminare;
• să promovăm principiile democratice la toate nivelele societăţii;
• să trăim în toleranţă şi solidaritate;
• să luptăm împotriva sărăciei şi să asigurăm dezvoltarea constantă pentru binele tuturor, să fim apţi de a asigura tuturor o viaţă demnă;
• să protejăm şi să respectăm mediul.”
Manifestul 2000 pentru o Cultură a Păcii şi Non-violenţei a fost redactat de laureaţii premiului Nobel pentru Pace cu scopul de a genera o mişcare populară mondială în favoarea păcii, a solidarităţii şi toleranţei, creând responsabilităţi începând de la nivel individual. Acesta nu este un apel sau o cerere adresată unor foruri superioare.
Este răspunderea fiecăuia şi a tuturor de a pune în practică valori, atitudini şi forme de comportament care să inspire cultura păcii. Toţi putem contribui în acest sens în cadrul familiei, zonei, oraşului, regiunii şi chiar a ţării prin promovarea non-violenţei, toleranţei, dialogului, reconcilierii, dreptăţii şi solidarităţii.
Manifestul 2000 a fost făcut public la data de 4 martie 1999 şi a fost deschis semnării de către oricine cu scopul de a prezenta 100 de milioane de adeziuni la Adunarea Generală a Naţunilor Unite din septembrie 2000. Sursa: Comisia Naţională a României pentru UNESCO http://www.cnr-unesco.ro/ro/articol.php?id=1

Gandeşte global – acţionează local !

Consens în declaraţii, dispute în practica – până când ? Cred că este timpul pentru un nou început – soluţiile sunt simple, la îndemână, validate în practică, cel puţin la nivel micro.
Mai rămîne fondul problemelor – conştientizarea riscurilor reale pe termen scurt, mediu şi lung, asumarea unui set de valori adaptat noilor paradigme de către factorii de decizie, schimbarea asumată, nu numai declarată, a mentalităţii a fiecăruia dintre noi şi promovarea gîndirii creative…

Comments