Organizare / Echipa

A. Departament Managementul conflictelor
– Cursuri: Curs formare mediatori, Cursuri perfectionare mediatori, Curs comunicare
– Analiza de conflict
– Facilitare intalniri

Echipa Managementul Conflictelor

Adrian Bădilă

Mediator, Formator Internaţional, Consultant internaţional, Expert managementul conflictelor

Preşedinte al ALMARO Training, este mediator şi formator (în domeniile mediere, negociere, politici publice, dezvoltare organizaţională, administraţie publică, resurse umane, planificare strategică). A fost certificat ca formator şi manager de proiect de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, ca mediator şi ca formator principal de către Consiliul de Mediere şi în calitate de consultant de către Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare (USAID).
Ca formaţie de bază este inginer de electrotehnică (Universitatea Politehnică Bucureşti) şi a absolvit programul de Master în Administraţie Publică (Universitatea Bucureşti, Facultatea de Sociologie). A absolvit cursuri de specializare în SUA – în domeniul administraţiei publice, şi în state ale Uniunii Europene – în domeniile protecţia mediului, managementul conflictelor, dezvoltare durabilă, administraţie publică, planificare strategică, formare de formatori, accesarea fondurilor europene.
De asemenea, s-a specializat în domeniul alternativelor de rezolvare a disputelor, absolvind cursuri de mediere organizate de Fundaţia pentru Schimbări Democratice şi Canadian International Institute for Applied Negotiation (pe teme ca alternative de rezolvare a disputelor, mediere, mediere avansată, în perioada 1997 – 1999), cursul de bază privind rezolvarea disputelor organizat de Austrian Study Center for Peace and Conflict Resolution (în anul 2000), cursul postuniversitar „Transformarea paşnică a conflictelor. Metoda TRANSCEND” organizat de Transcend Peace University (în anul 2007) şi cursul “Tehnici avansate de mediere” organizat de Fundaţia pentru Schimbări Democratice (2011).
Deţine experienţă de 15 ani în administraţia publică, ocupând următoarele funcţii: Secretar de Stat – Director general al Institutului Naţional de Administraţie, Subprefect al Municipiului Bucureşti, Consilier general în Consiliul General al Municipiului Bucureşti, Viceprimar al Sectorului 6 Bucureşti, Consilier Local pentru Sectorul 6 Bucureşti.
Lucrează de peste 18 ani ca formator şi de peste 11 ani ca şi consultant în domeniile dezvoltare durabilă, administraţie publică, managementul conflictelor.
Este membru fondator al Asociației profesionale COLEGIUL MEDIATORILOR.

Ana Bălan

Formator, Mediator, Cadru didactic, Consultant

A absolvit cursul de iniţiere în mediere organizat de Fundaţia pentru Schimbări Democratice (2009) şi este autorizat ca formator principal de Consiliul de Mediere (2012).

Este certificată ca formator de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, în urma absolvirii cursurilor organizate de către Institutul Român de Training (2009).

De profesie jurist, absolventă a Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti (1990), a obţinut titlul de doctor în drept la Academia Română, Institutul de Cercetări Juridice, cu teza de doctorat intitulată Criminalitatea feminină – cauze şi efecte sociale. Strategii de prevenire şi control (publicată la Editura C.H.Beck Bucureşti, 2008).

A urmat mai multe specializări în domeniul justiţiei penale şi a celei restaurative: master în Administrarea justiţiei în comunitate, Universitatea Bucureşti, Facultatea de sociologie şi asistenţă socială, în colaborare cu Universitatea Tiffin, Ohio, S.U.A (2000-2001); Negocierea: depăşirea barierelor în rezolvarea conflictelor; Prevenirea şi managementul situaţiilor de criză, Centrul European pentru Studii de Securitate “George C. Marshall”, Germania (2003); Medierea în conflictele violente, Bar Ilan University, Tel Aviv, Israel (2006).

Este cadru didactic universitar din anul 2008, specializat în medierea conflictelor şi reintegrarea socială a infractorilor.  Coautor al volumului “Medierea în domeniul penal în România. Evaluare şi perspective de dezvoltare”  (Editura C.H.Beck Bucureşti, 2013) şi autor a peste 30 de articole publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate.

Expert al Consiliului Europei, Comitetul pentru elaborarea Recomandării referitoare la  măsura arestării preventive (2002-2004) şi membru al  European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research (COST), o structură internaţională şi interguvernamentală care are ca obiectiv  cunoaşterea  metodelor alternative de soluţionare a conflictelor (2004-2006), are o experienţă de peste 20 de ani în sistemul justiţiei penale şi dezvoltarea justiţiei restaurative.

Ana Balan

Fănuța Lișman

Formator, mediator, cadru didactic, jurist

Iniţiere mediere: SC Human Toolkit SRL (2009)
Formator autorizat de către Consiliul Naţional de Formare a Adulţilor – CNFPA.
Absolventă a Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Specializare Drept
Masterat în Carieră judiciară – Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir.
Absolventă a Facultăţii de Teologie, Secţia Asistenţă Socială – Universitatea Bucureşti.
Autor de carte “Medierea în procesul civil”, Editura Universitară, 2011.
Articole publicate:
• Etapele procesului civil in care partile au posibilitatea recurgerii la mediere (I) si (II) – Revista Medierea Nr. 2/2010, respectiv Revista Medierea Nr. 4/2011;
• Acordul de mediere. Autentificare notarială sau incuviintat de instanta – Revista Medierea Tehnică şi Artă;
• Magistraţii, medierea şi principiul rolului activ al judecătorului în procesul civil – RNSJ/Juridice.ro;
• Medierea – instituţie modernă în statul de drept şi importanţa cunoaşterii acesteia de către viitorii jurişti – RNSJ/Juridice.ro.
Fanuta Lisman 2

 

Smaranda Dușa Gruia

Mediator, Avocat, Expert managementul conflictelor

De profesie avocat, cu o experienţă de 15 ani în domeniul juridic, acumulată din activitatea depusă în cauze de drept comercial, drept penal, drept civil, dreptul familiei, dreptul proprietăţii intelectuale, drept rutier.
Din 2004 este avocat specializat în dreptul insolvenţei şi colaborator permanent al unei reputate case de insolvenţă din Bucureşti.
Din 2008 a dobândit calitatea de practician în insolvenţă, precum şi pe cea de mediator autorizat.
În prezent este formator autorizat şi masterand al Facultăţii de Psihologie Titu Maiorescu, unde urmează cursurile de master în domeniul psihanalizei şi psihologiei.

 

Constantin Rotaru

Mediator, Formator, Consultant internaţional, Expert managementul conflictelor

Conferenţiar Universitar la Universitatea Bucureşti, doctor în Economie (Specializarea Monedă si Credit – Academia Română, Institutul Naţional de Cercetări Economice), cercetător ştiinţific asociat al Academiei Române, Institutul Naţional de Prognoză (din 2005), absolvent al Academiei de Studii Economice, Facultatea de Economia Industriei, Construcţiilor şi Transporturilor.

Este Preşedinte al Asociaţiei de mediatori din domeniul financiar bancar FINBAN (din 2010) şi Consilier Principal al Asociaţiei Române a Băncilor (din 2008).

Este mediator autorizat de Consiliul de Mediere din 2010, formator şi evaluator competenţe profesionale autorizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări (din 2011).

Expert contabil (din 2000), auditor financiar (din 2005), consultant fiscal (din 2007), auditor internaţional de terţă parte în domeniul calităţii, absolvent de curs de certificare auditul calităţii – Graduate School of Banking, Colorado (1994).

Autor lucrare cu conţinut ştiinţific Medierea în domeniul financiar bancar – Caietele juridice ale Băncii Naţionale a României: Nr.1/ noiembrie 2011..

Poză Rotaru

 

 

Florian Koleci

Trainer şi Consultant Senior, Psihiatru şi Psihoterapeut Senior

Florian a început cariera de trainer în anul 1999. El este, de asemenea, medic specialist psihiatru şi psihoterapeut format în terapie cognitiv-comportamentală. Aceste specializari l-au ajutat să dezvolte şi să implementeze multe programe de instruire, traininguri axate pe teme precum influenţă şi leadership, inteligenţă emoţională, managementul relaţiei cu clienţii şi dezvoltarea profesională şi personală a membrilor unei echipe.

Printre specialităţile lui sunt programele de Managementul Conflictului, Managementul stresului, Negociere,  având peste 800 de participant veniţi din domenii diferite. De asemenea, el are o largă experienţă în crearea de pachete de instruire ready-to-use, pentru traineri interni din diferite industrii.

Florian a susţinut aceste programe atât în România cât şi în alte ţări precum: Polonia, Cehia, Spania, Marea Britanie etc.

Printre clienţii unde Florian a susţinut diferite programe de consultanţă şi instruire se numără organizatii precum GDF Suez, Enel, DB Schenker, Nexxon, Petrom, Unicredit, CEC Bank, ANOFM, ING Asigurări, Webmaker, Medicover, Medlife, FF Advertising, Curtea de Conturi a României etc.

În timpul trainingurilor accentul este pus mereu pe interacţiune, aplicaţii practice şi legatura cu situaţii reale, întâlnite în viaţa de zi cu zi a participanţilor.

Florjan Koleci

 

B. Departament Dezvoltare Durabilă
– Consultanţă
– Analize
– Programe

Echipa Dezvoltare Durabilă

Lavinia Andrei

Formator, Manager proiect, Consultant internaţional în domeniul energiei , mediului şi schimbărilor climatice

A absolvit Facultatea de Energetică la Universitatea Politehnica Bucureşti, România şi are diplomă de Master în Administraţia Publică la Universitatea Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială.
Absolvent al cursurilor de perfecţionare LEAD pentru conducere şi dezvoltare in domeniul mediului (1998 – 2000) în China, Germania, România, Republica Moldova, Norvegia şi Canada şi a altor cursuri organizate de universităţi de prestigiu, precum Universitatea Georgetown ( SUA ) şi Universitatea Cambridge (Marea Britanie) .
Începând cu anul 1998 Lavinia Andrei este cunoscută în calitate de preşedinte al Fundaţiei TERRA Mileniul III, ONG de protectia mediului, concentrându-se în principal pe aspectele legate de schimbările climatice.
Ea are o vastă experienţă în management de proiect şi expertiză în domeniul energiei din surse regenerabile, eficienţa energetică, precum şi problemele legate de schimbările climatice.
Între 2007 şi 2010, Lavinia a fost nominalizat de către Guvernul român în calitate de reprezentant al ONG-urilor pentru Comitetul Economic şi Social European de la Bruxelles, unde a contribuit la politica europeană în domeniul energiei, mediului şi schimbărilor climatice.
Lavinia are în prezent activitate de consultanţă în domeniul energiei şi schimbărilor climatice pentru diferite instituţii, cum ar fi UNDP România şi Banca Mondială

Liviu Gheorghe

Manager Proiect, Consultant internaţional în domeniul energiei , mediului şi schimbărilor climatice

A absolvit facultatea de „Inginerie economică în energetică şi electrotehnică” şi mai multe cursuri postuniversitare în eficienţa producerii, transportului şi consumului energiei electrice şi termice, protectia mediului şi gestionarea deşeurilor, precum şi un master în dezvoltarea afacerilor.

Experienţa sa profesională cuprinde mai mult de 10 ani de lucru, atât în România cât şi în străinătate, în proiectare şi consultanţă în domeniul energetic, protecţia mediului şi schimbări climatice. Alte domenii de competenţă cuprind termoficarea urbană, sisteme de cogenerare, producere de energie electrică, autorizare de mediu pentru proiecte de generare de energie, gestionare a deşeurilor, mecanismele UNFCCC si Voluntary Carbon Protocol.
E-mail: liviu.gheorghe [at] terramileniultrei.ro

Liviu mic

Adrian Bădilă

Mediator, Formator Internaţional, Consultant internaţional, Expert managementul conflictelor

Preşedinte al ALMARO Training, este mediator şi formator (în domeniile mediere, negociere, politici publice, dezvoltare organizaţională, administraţie publică, resurse umane, planificare strategică). A fost certificat ca formator şi manager de proiect de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, ca mediator şi ca formator principal de către Consiliul de Mediere şi în calitate de consultant de către Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare (USAID).
Ca formaţie de bază este inginer de electrotehnică (Universitatea Politehnică Bucureşti) şi a absolvit programul de Master în Administraţie Publică (Universitatea Bucureşti, Facultatea de Sociologie). A absolvit cursuri de specializare în SUA – în domeniul administraţiei publice, şi în state ale Uniunii Europene – în domeniile protecţia mediului, managementul conflictelor, dezvoltare durabilă, administraţie publică, planificare strategică, formare de formatori, accesarea fondurilor europene.
De asemenea, s-a specializat în domeniul alternativelor de rezolvare a disputelor, absolvind cursuri de mediere organizate de Fundaţia pentru Schimbări Democratice şi Canadian International Institute for Applied Negotiation (pe teme ca alternative de rezolvare a disputelor, mediere, mediere avansată, în perioada 1997 – 1999), cursul de bază privind rezolvarea disputelor organizat de Austrian Study Center for Peace and Conflict Resolution (în anul 2000), cursul postuniversitar „Transformarea paşnică a conflictelor. Metoda TRANSCEND” organizat de Transcend Peace University (în anul 2007) şi cursul “Tehnici avansate de mediere” organizat de Fundaţia pentru Schimbări Democratice (2011).
Deţine experienţă de 15 ani în administraţia publică, ocupând următoarele funcţii: Secretar de Stat – Director general al Institutului Naţional de Administraţie, Subprefect al Municipiului Bucureşti, Consilier general în Consiliul General al Municipiului Bucureşti, Viceprimar al Sectorului 6 Bucureşti, Consilier Local pentru Sectorul 6 Bucureşti.
Lucrează de peste 18 ani ca formator şi de peste 11 ani ca şi consultant în domeniile dezvoltare durabilă, administraţie publică, managementul conflictelor.
Este membru fondator al Asociației profesionale COLEGIUL MEDIATORILOR.

C. Departament Coordonare


Echipa Coordonare