Oferta ALMARO Training pentru „Managementul Integrat al Disputelor”:

ME FInal ALMARO oferta

Conflictul coexistă cu orice schimbare a mediului nostru

Conflictul  la modul general  reprezintă un aspect intrinsec şi inevitabil al schimbării sociale, fiind o expresie a intereselor eterogene, valorilor şi credinţelor care apar împotriva inerentelor constrângeri ca formaţiuni noi generate de schimbările sociale. Se poate vorbi de conflict doar dacă există cel puţin două părţi care îşi dispută supremaţia asupra unei poziţii sociale, putere sau resurse, iar pentru obţinerea acestora ele invocă valori şi drepturi.

 

Conflictul este un proces natural comun în toate societăţile, cu dinamică predictibilă şi supus regulilor constructive

Managementul disputelor presupune:

  • Prevenirea conflictelor (proceduri, training, asistenţă personalizată, etc.)
  • Analiza conflictelor
  • Rezolvarea conflictelor (de preferat utilizarea unor metode alternative la instanţă – negociere, mediere, facilitare de întâlniri, evaluare neutra şi altele).

 

System design pentru Rezolvarea Alternativă a Disputelor (ADR) presupune proiectarea unui sistem coerent de abordare a conflictelor/disputelor conduce inevitabil la diminuarea efortului depus pentru rezolvarea lor punctuală şi ad-hoc, iar rezultatul imediat este o mai bună utilizare a resurselor si crearea unui cadru de dezvoltare bazat pe dialog, consens si incredere.