„Strategia privind medierea şi dezvoltarea profesiei de mediator în România pentru perioada 2014 – 2020” a devenit publică

Textul complet al „Strategiei privind medierea şi dezvoltarea profesiei de mediator în România pentru perioada 2014 – 2020”. elaborată în perioada iulie – noiembrie 2014 de S.C. ALMARO Training S.R.L. îl puteţi găsi începând din 28.01.2015, pe site-ul Consiliului de Mediere (link către articol)

Pe baza unei cercetări calitative şi cantitative (studiul legislaţiei în domeniu, al mecanismelor și practicilor de implementare la nivel naţional, european şi internaţional, studiu sociologic de fundamentare pe bază de chestionare, interviuri, focus grupuri, workshop-uri, consultare publică on-line şi dezbateri) documentul cuprinde analiza implementării Strategiei de dezvoltare a profesiei de mediator în România pentru perioada 2008 – 2013,  formulează o serie de obiective şi direcţii strategice de acţiune pentru dezvoltarea medierii şi a profesiei de mediator pentru perioada 2014 – 2020 şi cuprinde şi un plan de măsuri pentru perioada 2014 – 2017.

Strategia ia în considerare opiniile exprimate de părțile interesate (publicul larg, Consiliul de Mediere, asociaţii profesionale ale mediatorilor, mediatori autorizaţi, furnizori de formare, reprezentanţi ai sistemului judiciar,  mediului de afaceri, organizaţiilor profesiilor liberale şi societăţii civile), în corelaţie cu direcţiile de dezvoltare ale medierii în ţările Uniunii Europene şi constituie  fundamentul viitoarelor acţiuni ale Consiliului de Mediere.

Comentarii