AT-CdM sigle

Strategia privind medierea și dezvoltarea profesiei de mediator în România pentru perioada 2014 – 2020

 CONSULTARE PUBLICĂ ON-LINE

 În perioada iulie – noiembrie 2014, Consiliul de Mediere este în proces de elaborare a  „Strategiei privind medierea şi dezvoltarea profesiei de mediator în România pentru perioada 2014 – 2020”.

Pe baza unei cercetări calitative şi cantitative (studiul legislaţiei în domeniu, al mecanismelor și practicilor de implementare la nivel naţional, european şi internaţional, studiu sociologic de fundamentare pe bază de chestionare, interviuri, focus grupuri, workshop-uri, consultare publică on-line şi dezbateri) documentul va cuprinde analiza implementării Strategiei de dezvoltare a profesiei de mediator în România pentru perioada 2008 – 2013,  va formula o serie de obiective şi direcţii strategice de acţiune pentru dezvoltarea medierii şi a profesiei de mediator pentru următorii ani şi va cuprinde şi un plan de măsuri pentru perioada 2014 – 2017.

Strategia ia în considerare opiniile exprimate de părțile interesate (publicul larg, Consiliul de Mediere, asociaţii profesionale ale mediatorilor, mediatori autorizaţi, furnizori de formare, instituţia prezidenţială, reprezentanţi ai Guvernului, Parlamentului şi sistemului judiciar, partidelor politice parlamentare, mediului academic, mediului de afaceri, organizaţiilor profesiilor liberale şi societăţii civile), în corelaţie cu direcţiile de dezvoltare ale medierii în ţările Uniunii Europene şi va constitui  fundamentul viitoarelor acţiuni ale Consiliului de Mediere.

Strategia privind medierea şi dezvoltarea profesiei de mediator în România pentru perioada 2014 – 2020” este realizată de firma de consultanţă ALMARO Training S.R.L, selectată de Consiliul de Mediere. În această etapă, colectarea datelor necesare definitivării direcțiilor și obiectivelor strategice rezultate în urma analizei de date calitative și cantitative se realizează printr-un proces de consultare publică  on-line a publicului larg și a altor părți interesate, activitate  susţinută de Consiliul de Mediere. Vă rugăm să diseminaţi această informaţie.

Opiniile dumneavoastră sunt foarte importante și, în acest sens, vă rugăm să completați formularul on-line accesibil la http://almaro-training.ro/strategia-2014-2020/consultare-publica-strategia-2014-2020/ în perioada 27 octombrie-5 noiembrie 2014.

Toate informaţile primite sunt confidenţiale şi vor fi prelucrate fără referiri la identitatea persoanelor care le-au furnizat.


 

 

 

AT-CdM sigle

 

 

În luna iulie 2014, Consiliul de Mediere a demarat împreună cu S.C. ALMARO Training S.R.L. procedurile pentru elaborarea  Strategiei privind medierea şi dezvoltarea profesiei de mediator în România pentru perioada 2014 – 2020.

 

Pe baza unei cercetări calitative şi cantitative (studiul legislaţiei în domeniu, mecanismelor de implementare la nivel naţional, european şi internaţional, chestionare, interviuri, focus grupuri, workshop-uri, consultare publică on-line şi dezbateri) documentul va cuprinde analiza de impact a Strategiei de dezvoltare a profesiei de mediator în România pentru perioada 2008 – 2013, va formula o serie de obiective şi direcţii strategice de acţiune pentru dezvoltarea medierii şi a profesiei de mediator pentru următorii ani și va cuprinde și un plan de măsuri pentru perioada 2014 – 2017.

Strategia va lua în considerare opiniile exprimate de actorii sociali interesaţi (Consiliul de mediere, asociaţii profesionale ale mediatorilor, mediatori autorizaţi, furnizori de formare, instituţia prezidenţială, reprezentanţi ai Guvernului, Parlamentului şi sistemului judiciar, partidelor politice parlamentare, mediului academic, organizaţiilor profesiilor liberale şi societăţii civile), în corelaţie cu direcţiile de dezvoltare ale medierii în ţările Uniunii Europene şi va constitui  fundamentul viitoarelor acţiuni ale Consiliului de Mediere.

Elaborarea strategiei se va realiza în perioada iulie – noiembrie 2014.

 (link către comunicatul de presă al Consiliului de Mediere)