Dezvoltare Durabilă

Acel proces de dezvoltare care răspunde nevoilor actuale fără a periclita capacitatea generaţiilor viitoare de a răspunde propriilor lor nevoi.

Aspecte ale dezvoltării durabile:
• Abordarea integrativă;
• Principiul “Gândeşte global – acţionează local!”;
• Viziunea de lungă durată asupra dezvoltării.

ALMARO Training ajută în implementarea legislaţiei Uniunii Europene în sectoarele energie şi mediu. Lucrăm împreună cu clienţii noştri pentru a găsi cele mai bune soluţii pentru realizarea reformelor în sectoarele energie şi mediu pentru integrarea în Uniunea Europeană.

ALMARO Training ajută organizaţiile din sectoarele public şi privat în găsirea răspunsurilor la implicaţiile în creştere ale schimbărilor climatice.
Elaborarea strategiilor transpune viziunea unei organizaţii în realitate, definind paşi, modalităţi şi obiective, luând atent în considerare politicile naţionale şi regionale.

Abordarea noastră
– stabilirea obiectivelor
– definirea şi analiza mediului, factorilor interesaţi şi a motivaţiilor acestora
– cercetare în privinţa produselor/ serviciilor/ tehnologiilor şi a pieţelor acestora
– identificarea tipurilor de activităţi necesare atingerii obiectivelor

Ce se realizează prin această abordare
– strategii integrate bine orientate
– o bună înţelegere a pieţei şi factorilor interesaţi
– transpunerea politicilor în practică

Studiile de evaluare a impactului cercetează rezultatele unor strategii, programe sau activităţi avînd obiective stabilite pentru comparaţie. Sunt folosiţi adesea indicatori-cheie de performanţă pentru a măsura rezultatele, ce pot include utilizarea resurselor, producţia de deşeuri, nivele de conştientizare şi schimbări ale atitudinii sau comportamentului.

Abordarea noastră
– stabilirea tendinţelor-cheie
– identificarea interacţiunilor dintre componentele sistemului
– identificarea necesităţilor de schimbare
– abordarea în preempţiune a situaţiilor problemei şi a barierelor – se scoate !!!
– prioritizarea activităţilor viitoare
– stabilirea nivelelor de succes şi a exemplelor de bune practici
– oferă posibilitatea îmbunătăţirii continue a programelor în curs de derulare

Ce se realizează prin această abordare
– evaluarea cuprinzătoare a impactului
– îndrumări clare pentru viitor
– diminuarea impactului negativ asupra societăţii şi mediului