Formare de mediatori din rândul personalului Ministerului Afacerilor Externe

În urma unui proces de achiziție de servicii privind formarea, evaluarea și certificarea competențelor dobândite de 20 de angajați, organizat de Ministerul Afacerilor Externe început în iulie, anul curent, ALMARO Training urmează să formeze 20 mediatori în cadrul “Cursului de formare mediatori” în perioada noiembrie – decembrie 2014, la sediul MAE.

Este de remarcat că cei care gestionează o bună parte a relaţiilor internaţionale ale României s-au arătat interesaţi de mediere ca alternativă de rezolvare a disputelor.

Cursul susținut de echipa ALMARO Training (Adrian Bădilă și Ana Bălan) este avizat de Consiliul de Mediere prin Hotărârea nr. 2668/2011 în conformitate cu dispoziţile Legii nr. 192/2006 actualizată, privind medierea şi organizarea profesiei de mediator şi a Standardului de formare a mediatorului. Acest curs este acreditat şi de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei Naționale prin Autorizaţia de Furnizor de Formare Profesională a Adulţilor seria B, nr. 0004938 / 2011.

Apreciem înteresul MAE ca un mare câștig pentru susținerea și dezvoltarea medierii și a profesiei de mediator în România cu impact într-un domeniu în care este consacrată arta diplomației.

Echipa ALMARO Training

Comentarii