Curs „EXPERT PREVENIRE ȘI COMBATERE A CORUPȚIEI”

S.C. ALMARO Training S.R.L. organizează cursul de specializare “Expert prevenire și combatere a corupției” (40 ore).

 

Cursul de specializare pentru ocupaţia de Expert prevenire și combatere a corupției, cod COR 261920, este acreditat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi Ministerul Educației Naționale prin Autorizaţia de Furnizor de Formare Profesională a Adulţilor seria B, nr. 0010488 / 2016.

 

Participanţi (grup ţintă): personalul cu studii superioare finalizate cu examen de licență din cadrul instituțiilor publice (funcționari publici, personal contractual, aleși locali, demnitari …) și/sau private.

Activitatea „Expertului prevenire şi combatere a corupţiei” vizează creşterea gradului de înţelegere a mecanismelor fraudei şi corupţiei şi stimularea unei atitudini corecte, conforme cu legislaţia aplicabilă în domeniu.

 

Cursul asigură dobândirea de competenţe privind cunoaşterea şi înţelegerea cadrului legal şi instituţional în domeniul promovării integrităţii şi combaterii corupţiei în organizaţii, precum şi înţelegerea, cunoaşterea şi aplicarea instrumentelor şi politicilor de promovare a eticii şi prevenire a corupţiei.

 

UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ:

Comunicarea interpersonală

Perfecţionarea pregătirii profesionale

Utilizarea calculatorului

Elaborarea documentelor de specialitate

Planificarea activităţii proprii

Identificarea posibilităţilor de prevenire, descoperire şi sancţionare a faptelor de corupţie în cadrul societăţii

Acordarea consultanţei de specialitate

Instruirea grupurilor ţintă

Aplicarea procedurilor specifice pentru prevenirea corupţiei

Elaborarea strategiei de prevenire a faptelor de corupţie în sistemul achiziţiilor publice

 

Tematica abordată:

 • Etică și integritate
 • Standarde legale de integritate
 • Corupție și anticorupție
 • Managementul etic
 • Strategia Națională Anticorupție 2016 – 2020
 • Plan de Măsuri pentru Date Deschise 2016 – 2018
 • Transparența decizională
 • Conflict de interese
 • Incompatibilități
 • Consilierul de etică
 • Avertizorul de integritate
 • Pantouflage – noile abordări în managementul sectorului public
 • Integritatea în procesul de achiziție și de derulare a contractelor

 

Cursul este susţinut de:

 

Adrian Bădilă Senior trainer, consultant internațional, mediator, coach, facilitator

Inginer electrotehnică (Universitatea Politehnică Bucureşti),  master în administrație publică (Universitatea Bucureşti, Facultatea de Sociologie), experiență de formator autorizat Autoritatea Națională pentru Calificări ANC (peste 20 ani), expert prevenire și combatere a corupției (peste 17 ani), manager  proiect autorizat ANC (peste 15 ani), senior consultant internațional (peste 15 ani) , mediator autorizat Consiliul de Mediere (17 ani), coach autorizat ANC (7 ani), evaluator de furnizori și programe de formare autorizat ANC (8 ani), facilitator/moderator întâlniri (peste 20 ani). Este consultant certificat de către Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare (USAID) din 2002.

Coautor studii privind coruptibilitatea legislației, cod de conduit pentru aleșii locali, conflict de interes în administrația publică locală.

A absolvit cursuri de specializare în SUA – în domeniul administraţiei publice, şi în state ale Uniunii Europene – în domeniile integritate, managementul conflictelor, dezvoltare durabilă, planificare strategică, formare de formatori, accesarea fondurilor europene, protecţia mediului.

La nivel internațional a asigurat consultanță și training în Afganistan, Irak, Republica Moldova și în țări ale Uniunii Europene.

Experiență în administrația publică centrală – Secretar de stat – Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic  (2016), Secretar de stat – Director General – Institutul Național de Administrație (2006) și în administrația publică locală –  subprefect București (2005), viceprimar sector 6 (1996-2000), consilier general al Municipiului București (2000 – 2002) și consilier local sector 6 (1992-2000).

 

Florin Popa – Lector Universitar Doctor, senior trainer, consultant

Director – Centrul pentru Afaceri Publice, Facultatea de Administraţie Publică – Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, lector universitar doctor SNSPA, titular de curs “Economia Corupției”.

Doctor în ştiinţe administrative cu teza „Implicaţiile corupţiei asupra reformei administraţiei publice. Evoluţii şi consecinţe” (din 2011), studii postdoctorale la SNSPA cu titlul „Capitalul de integritate publică şi perfomanţa sectorului public”.

Formator ANC din 2002, Manager proiect certificat ANC din 2014, absolvent curs  Mediator certificat de ANC si Consiliul de Mediere din 2014.

Comentarii